SEO Facebook

Gần đây Google Search đã xuất hiện rất nhiều nội dung từ Facebook, đặc biệt là tên tài khoản và tên fanpage vì vậy nhu cầu tối ưu SEO Facebook cũng bắt đầu xuất hiện. Team Đam mê SEO sẽ cố gắng cập nhật các bài viết hướng dân tối ưu SEO Facebook tại đây.