SEO Local

SEO Local hay cụ thể hơn là thực hiện SEO trên Maps, đặc biệt là Google Maps. Cụ thể là khi người dùng tìm kiếm thương hiệu hay cửa hàng của mình trên Google Search thường kết quả Google địa điểm (Google local) được ưu tiên hiển thị. Chính vì vậy mà có rất nhiều bài hướng dẫn về cách tôi ưu SEO trên maps. Nha sẽ cập nhật thường xuyên các bài liên quan tại đây.